Озеленяване и поливни системи от 2006
8000 Бургас, в двора на ЕЛКАБЕЛ
Озеленяване, поливни системи, дренажни системи, габиони, подпорни стени, парково осветление, настилки