Озеленяване и поливни системи от 2006
8000 Бургас, в двора на ЕЛКАБЕЛ
 • Отводняване чрез изграждане на дренажна система. Водата може да бъде отведена извън пределите на имота или да се събира в резервоар.
 • Укрепване на стръмни откоси чрез инсталиране на GEOWEB система
 • Укрепване на стръмни откоси чрез изграждане на подпорни стени от габиони
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • IMG_6236
 • IMG_4785
 • IMG_4882
 • IMG_4892
 • IMG_4898
 • IMG_4543
 • IMG_4854 - Copy
 • IMG_4875 - Copy