Озеленяване и поливни системи от 2006
8000 Бургас, в двора на ЕЛКАБЕЛ

Проектираме и изграждаме напълно автоматизирани подземни поливни системи, изцяло съобразени с озеленяването и мебелите във вашата градина.

В края на активния поливен сезон предлагаме зазимяване на вашата поливна система, като премахваме водата с компресор.

  • 2
  • 1
  • 3
  • 6
  • 5
  • 7
  • 4