Озеленяване и поливни системи от 2006
8000 Бургас, в двора на ЕЛКАБЕЛ

Проктираме и изграждаме следните елементи:

 • Плочопътеки на тревна фуга
 • Гранитен паваж
 • Пътеки от вибропресовани, бетонни плочи или павета
 • 1 Преди
 • 1 След
 • 2 Преди
 • 2 След
 • 3 Преди
 • 3 След
 • 4
 • 5 Преди
 • 5 След
 • 6 Преди
 • 6 По време
 • 6 След
 • 7 Преди
 • 7 След